Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập HĐ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp năm 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 11h:34' 11-10-2016
  Dung lượng: 44.0 KB
  Số lượt tải: 90
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  
  Số: /QĐ-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 10 năm 2016
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
  và xếp lương viên chức thuộc đơn vị trường mầm non Mỹ Hưng

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ MẦM NON MỸ HƯNG HUYỆN THANH OAI

  Căn cứ Điều lệ trường trường mầm non;
  Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thanh Oai,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
  và xếp lương viên chức đơn vị trường mầm non Mỹ Hưng Huyện Thanh Oai (gọi tắt là Hội đồng xét duyệt) gồm các ông (bà) có tên sau :
  Bà: Nhữ Thị Thủy - Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;
  Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Thủ trưởng đơn vị: Phó Chủ tịch Hội đồng;
  Bà: Đào Thị Hằng - Kế toán, Uỷ viên Kiêm thư ký hội đồng.
  Bà: Hoàng Thị Thi - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên;
  Bà: Phạm Thị Hương - Trưởng ban thanh tra nhân dân: Ủy viên.
  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét duyệt thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
  Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng xét duyệt do Chủ tịch Hội đồng xét duyệt phân công.
  Hội đồng xét duyệt tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  - P. Nội vụ; b/c
  - Như điều 3; t/h
  - Lưu: VT.
  THỦ TRƯỞNG

  Nhữ Thị Thủy
  
  
   
  Gửi ý kiến