Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo KQ thực hiện NQ Hội nghị CC,VC NH 2015-2016 và phương hướng thực hiện NH 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 11h:34' 15-10-2016
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 143/BC-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 11tháng 10 năm 2016


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
năm học 2015 -2016 và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ
năm học 2016 - 2017
Thực hiện Công văn hướng dẫn số 487/CV-PGD&ĐT ngày 26/9/2016 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào kết quả đã đạt được và đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học 2015 - 2016, trường MN Mỹ Hưng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB,CC,VC năm học 2015 - 2016 với những nội dung cụ thể sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi:
- Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Huyện, của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Mỹ Hưng và Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Trường có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy xã Mỹ Hưng, Chi bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường, trong đó Chi bộ luôn chú trọng đến quá trình thực hiện dân chủ tại đơn vị, thường xuyên đôn đốc kiểm tra hoạt động của chính quyền và các đoàn thể.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đa số đều nhiệt tình, năng nổ trong mọi mặt hoạt động. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê luôn được phát huy mạnh mẽ.
- Đội ngũ cán bộ quản lý của trường ngày càng trưởng thành hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy chế, đúng luật pháp của Nhà nước hiện hành.
2. Khó khăn:
- Trường có nhiều điểm lẻ, bếp ăn và phòng họp của CB, GV, NV chật chội, toàn trường vẫn còn 1 phòng trẻ phải học tạm (Nhà trẻ khu Phượng Mỹ).
- Điều kiện cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng vẫn còn thiếu thốn: Khuôn viên trường chật hẹp, trường chưa có các phong chức năng theo đúng Điều lệ trường mầm non.
- Đội ngũ giáo viên không đồng đều về chất lượng, trường có nhiều GV trong độ tuổi sinh đẻ, nên trong năm học có nhiều GV nghỉ thai sản. Do đó cũng ảnh hưởng một phần đến chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQ HỘI NGHỊ CB,CC,VC NĂM HỌC 2015-2016.
1. Công tác chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường.
- Chi bộ nhà trường đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ.
- Ban chi ủy, Chi bộ nhà trường tuyên truyền đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
- Đầu năm học nhà trường kết hợp với Công đoàn đã triển khai tới toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường học tập Nghị định 71/CP với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
- Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong trường.
- Ban chi uỷ, Chi bộ và Đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ tại trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Ban chi uỷ, Chi bộ luôn chỉ đạo chi bộ thực hiện các quy định phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động của Chi bộ. Thực hiện dân chủ trong quy hoạch, bố trí cán bộ, trong sinh hoạt Đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức Đảng, góp ý cho cán bộ, Đảng viên.
- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hoá các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ và kế hoạch nhiệm vụ năm học trong nhà trường.
- Các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường; phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tạo môi
 
Gửi ý kiến