Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu só 1. Bản đề nghị trích chuyển BHYT năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 11h:55' 05-12-2016
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
 Mẫu số 01/BHYT


UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN  KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội
Phòng bảo hiểm xã hội Huyện Thanh Oai
Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, Trường Mầm non Mỹ Hưng đủ điều kiện để sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ em dưới 6 tuổi tại đơn vị, cụ thể như sau:
1. Về nhân lực y tế: có 1 cán bộ gồm
Bà: LÊ THỊ GIANG
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Quyết định tuyển dụng số 596/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai. Hợp đồng làm việc/Hợp đồng lao động số 45/HĐLĐ-MNMH ngày 01/11/2010 của trường mầm non Mỹ Hưng.
2. Về cơ sở vật chất:
- Phòng y tế: Có tủ y tế và đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ y tế để phục vụ cho việc sơ cứu tại đơn vị.
Chúng tôi cam kết đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để sử dụng kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại đơn vị và thông báo cho cơ quan BHXH ngay khi có thay đổi./.
 
 
Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 09 năm 2016 Thủ trưởng đơn vịNhữ Thị Thủy


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/QĐ-YTHĐ-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 08 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Y tế học đường
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTG ngày 12/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Y tế trong trường học;
Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường năm học 2016-2017;
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai về việc tăng cường công tác y tế học đường;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Y tế học đường của trường mầm non Mỹ Hưng gồm các ông (bà) có tên sau:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ phân công

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Phó ban

3
Nguyễn Văn Lâm
Trạm trưởng trạm y tế
Phó ban

4
Lê Thị Giang
NV Y tế
Thành viên

5
Nguyễn Thị Việt
NV phục vụ
Thành viên

 Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thường xuyên đôn đốc và phối hợp thực hiện với trạm Y tế xã Mỹ Hưng, Trung tâm Y tế Huyện Thanh Oai thường xuyên kiểm tra giám sát và đôn đôc để thực hiện tốt công tác y tế học đường cho học sinh tại trường mầm non Mỹ Hưng.
Điều 3: Các đồng chí có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy

 


 
Gửi ý kiến