Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  5 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch triển khai thực hiệ công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 14h:59' 21-03-2017
  Dung lượng: 79.0 KB
  Số lượt tải: 153
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 18/QĐ-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 3 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc kiện toàn Ban hành động vì sự tiến bộ phụ nữ
  Năm 2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ CB,GV,NV nữ trong đơn vị; căn cứ vào các biên bản họp liên tịch Thống nhất giữa các các đoàn thể trong nhà trường ngày 28/8/2015 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
  Xét theo đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn trường, BCH Chi hội phụ nữ trường Mầm non Mỹ Hưng,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Kiện toàn lại Ban thực hiện hành động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” trường MN Mỹ Hưng năm 2017 gồm các đồng chí giữ chức vụ có tên sau đây (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm, tính từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua “Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ” năm 2017 theo đúng quy định các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
  Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Phòng GD&ĐT (để b/c);
  - Lưu: VT./.

  HIỆU TRƯỞNG
  Nhữ Thị Thủy
  
  


  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG BAN “VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ”
  NĂM 2017
  (Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-MNMH ngày 16/03/2017 của
  Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Hưng)

  STT
  Họ và tên
  Chức danh
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  Ghi chú
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  
  
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban
  
  
  2
  Hoàng Thị Thi
  PCTCĐ-TT khu TĐ
  Thành viên
  
  
  3
  Phạm Thị Hương
  TTCM-TT khu PM
  Thành viên
  
  
  4
  Ngô Thị Nga
  TT khu TN
  Thành viên
  
  
  5
  Nguyễn T Thúy (1981)
  CHTPN-TT khu QM
  Thành viên
  
  
  6
  Phạm Thị Như Ngọc
  Bí thư Chi đoàn TN
  Thành viên
  
  
  7
  Nguyễn Thị Hường
  TT Tổ nuôi dưỡng
  Thành viên
  
  
  

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 19/QĐ-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 3 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới,
  Vì sự tiến bộ của phụ nữ trường Mầm non Mỹ Hưng năm 2017


  Thực hiện Kế hoạch số 123/GD&ĐT ngày 10/03/2017 của PGD&ĐT huyện Thanh Oai về triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2017.
  Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong nhà trường năm 2017 với những nội dung như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  1. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong Nhà trường về chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong đơn vị.
  2. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
  3. Tuyên truyền, giáo dục phẩm
   
  Gửi ý kiến