Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo kết quả thực hiện công khai, minh bạch tài sản năm 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 21h:40' 22-03-2017
  Dung lượng: 68.5 KB
  Số lượt tải: 67
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Số: 20/BC-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 03 năm 2017
  
  BÁO CÁO
  Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016

  Kính gửi: UBND Huyện Thanh Oai.
  Ban Thanh tra Huyện Thanh Oai.
  Thực hiện công văn số 247/UBND-TTr ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn báo cáo kết quả kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016; Trường mầm non Mỹ Hưng xin được báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 như sau:
  1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập:
  Trong năm 2016, trường mầm non Mỹ Hưng đã tiến hành triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và triển khai kế hoạch thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 như: Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012); Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngà 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 16/11/2016 của UBND Huyện Thanh Oai về Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016. Đồng thời đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 158/KH-MNMH ngày 17/11/2016 và đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc công khai, xác minh tài sản, thu nhập.
  Căn cứ các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, nhà trường đã lập kế hoạch và danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng kế hoạch công khai và hình thức công khai. Đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết cho từng thành viên và báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập về cơ quan quản lý cấp trên.
  Trong quá trình triển khai thực hiện việc minh bạch và công khai tài sản, thu nhập, nhà trường đã rất thuận lợi trong việc chỉ đạo triển khai. Tất cả các đối tượng thuộc trong diện phải kê khai của nhà trường đều đã chấp hành nghiêm túc việc kê khai và đúng thời gian quy định.
  2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập:
  2.1. Kết quả kê khai:
  Sau khi tổ chức nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về công tác kê khai tài sản, thu nhập của cấp trên, nhà trường đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các quy định về kê khai, công khai, xác minh tài sản thu nhập dưới nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các hội nghị họp của nhà trường và niêm iết các văn bản hướng dẫn tại văn phòng nhà trường để mọi người cùng nghiên cứu…
  Số liệu về số người kê khai gồm:
  - Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2016: 4 người; trong đó số người phải kê khai so với năm 2015 giảm là: 01 người (Đ/c Tân - Nghỉ hưu).
  - Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2016: 4/4 người, đạt tỷ lệ 100%.
  - Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập được lưu giữ tại đơn vị: 4 bản.
  - Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện Cấp ủy quản lý: 4 bản.
  - Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 4 bản.
  2.2. Kết quả công khai:
  Sau khi thực hiện xong công tác kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị, tất cả các bản kê khai của các cá nhân đã kê khai đều được cấp trên thẩm định và duyệt về các thông tin trong các bản kê khai của từng cá nhân. Nhà trường đã tiến hành chỉ đạo công tác công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2016 của tất cả các cá nhân trong diện phải kê khai dưới hình thức niêm iết toàn bộ các bản kê khai tài sản, thu nhập
   
  Gửi ý kiến