Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản cuối năm học 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 17h:02' 10-06-2017
  Dung lượng: 17.2 KB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 34/QĐ-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
  Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 04  năm 2016
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tính đến ngày 31/5/2016

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ III nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
  Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;
  Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
  Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của UBND, PGD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn các đơn vị thống kê và quản lý tài sản của nhà trường trong năm học 2015 - 2016;
  Căn cứ tình hình việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; để thống kê số lượng tài sản hiện có tại nhà trường.
  Xét đề nghị của Ban giám hiệu Trường mầm non Mỹ Hưng:

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản của trường cuối năm học 2015- 2016 gồm các ông (bà) có tên sau:
  STT
  Họ và tên
  Chức vụ
  công tác
  Nhiệm vụ phân công
  Ghi chú
  
   1
  Nhữ Thị Thủy 
   Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  
  2
  Ngô Thị Tân
  P.Hiệu trưởng
  P.Trưởng ban
  
  
  3
  Nguyễn Thị Mai
  P.Hiệu trưởng
  Phó ban
  
  
  4
  Nguyễn Thị Việt
  Nhân viên PV
  Thư ký
  
  
  5
  Đào Thị Hằng
  NV Kế toán
  Thành viên
  
  
  
  Điều 2: Hội đồng kiểm kê tài sản, tiến hành kiểm kê và báo cáo nhưng nội dung sau đây:
  1. Thực hiện việc cập nhập số liệu thống kê, kiểm kê tài sản của đơn vị vào phần mềm Quản lý tài sản đã được tập huấn, lập sổ theo dõi, kiểm kê, tính khấu hao tài sản theo quy định của nhà nước, lập biên bản kiểm kê tài sản.
  2. Thống kê hiện trạng diện tích đất của nhà trường, căn cứ Quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền và giá quy định của UBND Thành phố Hà Nội để xác định giá trị quyền sử dụng đất.
  3. Thống kê tài sản là nhà cửa nói chung (tài sản gắn liền trên đất) bao gồm: Nhà lớp học, nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, nhà bếp…
  4. Thống kê thực trạng tài sản là vật kiến trúc, thiết bị máy móc, tài cố định khác.(Thống kê theo Biểu mẫu kèm theo). Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng kiểm kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Nơi nhận:
  - PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  - Như điều 3;
  - Các thành viên Ban chỉ đạo (để t/h);
  - Lưu: VP./.
  HIỆU TRƯỞNG
   

   
  Nhữ Thị Thủy
  
  


   
  Gửi ý kiến