Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 04h:54' 25-09-2017
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 82
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  BAN THANH TRA NHÂN DÂN
  __________________
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________________ 
  

  Số: 09/CTHĐ-TTND

     Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 09 năm 2017
  
  
  CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
  VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
  CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
  Năm học 2017 - 2018
   
  Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018 họp ngày 25/09/2017;
  Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018; 
  Ban Thanh nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng chương trình hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm học 2017 - 2018 như sau:
  I. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
  1. Xây dựng “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017 - 2018” đúng quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân” phù hợp với tổ chức và hoạt động của công tác thanh tra nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng.
  2. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát trong đơn vị và các vấn đề công khai theo quy định của Pháp luật gồm:
  - Tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018 của trường MN Mỹ Hưng; những vấn đề Thủ trưởng đơn vị đã trả lời trước Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ý kiến của Thủ trưởng đã chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ liên quan và tổ chức thực hiện.
  - Tổ chức việc giám sát các hoạt động cần được công khai theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ báo cáo với Chi bộ; Ban giám hiệu và Công đoàn trường về kết quả thực hiện công tác giám sát và việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan và những kiến nghị, các biện pháp giải quyết những vấn đề còn chậm được khắc phục.
  3. Tiếp nhận, tổng hợp nội dung các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của Ban Thanh tra nhân dân, tổ chức thanh tra nhân dân, hoặc đại diện Công đoàn trường. Phản ánh kiến nghị với các bộ phận chức năng có liên quan giải quyết theo thẩm quyền được phân công.
  - Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân tổ chức các các hình thức giao lưu học tập kinh nghiệm hoạt động.
  - Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân các nội dung phối hợp, cung cấp thông tin về hoạt động của thanh tra nhân dân; cung cấp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tập thể, các cá nhân trong đơn vị với Ban Thanh tra nhân dân. 
  4. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra nhân dân, các kiến thức pháp luật cho các Uỷ viên Ban Thanh tra nhân.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo nhà trươn và Chủ tịch Công đoàn trường giao. 
  II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
  1. Xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017 - 2018: Phù hợp với Luật Thanh tra và Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/07/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”.
  Bầu Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Uỷ viên Ban Thanh tra nhân dân. 
  2. Công tác tổ chức nắm bắt thông tin, giám sát:
  - Tổ chức, phối hợp với các đầu mối thanh tra nhân dân, để nắm bắt thông tin và tổng hợp công tác hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại đơn vị.
  - Trình Công đoàn trường, ban hành các văn bản hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân và các cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân tại đơn vị về nội dung, cung cấp các thông tin, các ý kiến phản ánh các kiến nghị … của tập thể, cá nhân tại đơn vị với Ban TTND qua hệ thống Công đoàn tại đơn vị.
  - Định kỳ hàng quý Ban Thanh tra nhân dân cung cấp thông tin và kết quả công tác thanh tra nhân dân với Ban Thanh tra nhân dân trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo về PGD&ĐT Thanh Oai. 
  3. Tổ chức giám sát các nội dung công khai trong đơn vị theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ
   
  Gửi ý kiến