Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế về công tác quản lý văn thư lưu trữ năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 14h:51' 29-09-2017
  Dung lượng: 127.0 KB
  Số lượt tải: 52
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số: 07/QC-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 01 năm 2018
  
  
  QUY CHẾ
  Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 155/QĐ-MNMH
  Ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng V.v thành lập tổ văn thư lưu trữ trực thuộc Tổ văn phòng năm học 2017-2018)

  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia ngày 04/04/2001;
  Căn cứ nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư;
  Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia;
  Căn cứ thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06/05/2001 của Bộ công an và ban tổ chức cán bộ Chính phủ (Nay là Bộ Nội vụ) về hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;
  Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
  Căn cứ kế hoạch số 06/KH-MNMH ngày 25/01/2018 của trường MN Mỹ Hưng về kế hoạch công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm 2018;
  Xét đề nghị của Bộ phận văn thư - lưu trữ trường Mầm non Mỹ Hưng, nay trường Mầm non Mỹ Hưng ban hành Quy chế áp dụng các quy định của Pháp luật về công tác quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ năm 2018 như sau:

  CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.
  1. Phạm vi áp dụng
  Quy chế này áp dụng công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại trường Mầm non Mỹ Hưng.
  2. Đối tượng điều chỉnh
  a. Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý, xử lý văn bản đến, văn bản đi, tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của Nhà trường, lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành; quản lý và sử dụng con dấu.
  b. Công tác lưu trữ bao gồm các công việc về thu thập, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Nhà trường.
  Điều 2. Trách nhiệm quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
  1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung về quản lý và hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ tại trường và trực tiếp quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan. Đồng thời tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho các cá nhân, các tổ chức trong nhà trường.
  2. Thủ trưởng đơn vị, tổ chức trực thuộc có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế này.
  3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm tuân thủ đúng theo các quy định tại Quy chế này.
  Điều 3. Nhiệm vụ của văn thư, lưu trữ của trường.
  1. Văn thư của Trường có những nhiệm vụ cụ thể sau:
  a. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến.
  b. Trình, chuyển giao văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân sau khi có ý kiến của Hiệu trưởng.
  c. Giúp Hiệu trưởng hoặc người được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.
  d. Tiếp nhận các dự thảo văn bản trình người có thẩm quyền xem xét, duyệt, ký ban hành.
  đ. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng; đóng dấu mức độ khẩn, mật.
  e. Đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát, theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.
  g. Sắp xếp, bảo quản và phục
   
  Gửi ý kiến