Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập tổ văn thư lưu trữ năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 14h:56' 29-09-2017
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 40
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số: 155/QĐ-MNMH

  Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 9 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập tổ văn thư lưu trữ trực thuộc tổ văn phòng
  và bố trí các chức danh quản lý tổ năm học 2017 - 2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các cấp quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy định về phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư lưu trữ trong các đơn vị trường học;
  Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ; căn cứ vào biên bản họp liên tịch ngày 30/8/2017 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
  Xét theo đề nghị của Hội đồng sư phạm trường Mầm non Mỹ Hưng, 
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Thành lập Tổ Văn thư Lưu trữ trực thuộc Tổ Hành chính của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018.
  Tổ Văn thư Lưu trữ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Công việc cụ thể do đồng chí Hiệu trưởng trực tiếp phân công - Tổ chức phân công.
  Điều 2. Đồng chí Đào Thị Hằng - Nhân viên Kế toán - Tổ trưởng Tổ Văn phòng kiêm nhiệm thêm chức danh tổ trưởng Tổ văn thư Lưu trữ.
  Đồng chí Lê Thị Giang - Nhân viên Y tế kiêm nhiệm thêm chức danh thực hiện công tác văn thư.
  Thời hạn giữ chức danh là 01 năm học tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.
  Điều 3. Tổ văn phòng, tổ trưởng Tổ văn thư lưu trữ, Kế toán và các đồng chí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
               Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - UBND Huyện, PGD&ĐT T.Oai (để b/c);
  - Lưu: VT./.

  HIỆU TRƯỞNG

  Nhữ Thị Thủy
  
  
   
  Gửi ý kiến