Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 15h:15' 29-09-2017
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 66
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: /BC-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 5 năm 2018
  
  
  BÁO CÁO
  THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
  NĂM HỌC 2017 - 2018
  Thực hiện kế hoạch số 111/KH-BGDĐT ngày 17/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010 của ngành giáo dục; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Chỉ thị số 45/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục;
  Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-MNMH ngày 23/01/2017 của trường mầm non Mỹ Hưng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017 - 2018. Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:
  1. Công tác xây dựng kế hoạch:
  - Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật dựa trên các văn bản hướng dẫn của cấp trên và lựa chọn những văn bản pháp luật phù hợp để triển khai trong năm học.
  - Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.
  2. Thời gian triển khai, tuyên truyền:
  - Xuyên suốt trong năm học.
  - Đối tượng được nghe tuyên truyền các bản văn giáo dục pháp luật là toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong trường.
  3. Nội dung tuyên truyền:
  Nhà trường đã tuyên truyền các văn bản pháp luật sau:
  - Tổ chức quán triệt nội dung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản pháp luật mới về Giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học. Phối hợp phổ biến pháp luật cho phụ huynh học sinh và nhân dân.
  - Pháp luật về cán bộ, công chức.
  - Luật bình đẳng giới.
  - Pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
  - Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  - Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
  - Các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác thu chi các khoản trong năm học của các cấp.
  - Pháp luật về thuế.
  - Pháp luật về lao động.
  - Pháp luật về giao thông đường bộ.
  - Pháp luật về phòng, chống ma túy.
  - Luật Phổ cập giáo dục trẻ mầm non.
  - Luật hôn nhân gia đình.
  - Luật Thi đua khen thưởng.
  - Luật bảo vệ môi trưởng.
  - Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
  - Hiến pháp nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  - Chủ quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Biển Đông).
  4. Hình thức triển khai:
  Các văn bản pháp luật được nhà trường chọn lọc, nghiên cứu và triển khai trong các buổi họp Chi bộ nhà trường, Hội đồng trường, hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các chuyên đề, các hội nghị họp phụ huynh…
  5. Đánh giá chung:
  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đã được 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và đa số phụ huynh học sinh nhận thức sâu sắc về các văn bản hướng dẫn của các cấp. Đồng thời đã được triển khai và nghiêm túc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, do vậy trong năm học nhà trường đã không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào vi phạm pháp luật.
  Trên đây là báo cáo về công tác công tác phổ biến giáo dục pháp luật của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018. Nhà trường rất mong được sự giúp đỡ và chỉ đạo của cấp trên để nhà trường tiếp tục thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đơn vị được tốt hơn./.

  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  - Lưu VT./.
  HIỆU TRƯỞNG  Nhữ Thị Thủy
  
  
   
  Gửi ý kiến