Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 15h:17' 29-09-2017
  Dung lượng: 50.5 KB
  Số lượt tải: 149
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: /BC-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 5 năm 2018
  
  
  BÁO CÁO
  THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017 - 2018

  Căn cứ vào Kế hoạch số 73/KH-MNMH ngày 09/8/2017 của trường mầm non Mỹ Hưng về thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018. Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 của đơn vị như sau:
  I. TÌNH HÌNH CHUNG:
  1. Thuận lợi:
  Công tác pháp chế đã được lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo và có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện .
  Có đầy đủ tài liệu về các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
  Đa số CB,GV,NV trong trường đều có kết nối mạng và biết sử dụng CNTT, nên việc truy cập các thông tin về công tác pháp chế rất thuận lợi và được phổ biến kịp thời các văn bản đến từng thành viên trong nhà trường.
  2. Khó khăn:
  Nhà trường vẫn còn một số ít cán bộ, giáo viên vẫn chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.
  II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
  Ngay từ đầu năm học, trường đã thành lập Ban pháp chế trường học gồm 3 thành viên.
  Ban pháp chế của trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.
  Hàng tháng, lấy ngày họp Hội đồng sư phạm làm “Ngày pháp luật định kỳ”. Đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác pháp chế bằng nhiều hình thức lồng ghép như sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn, các hoạt động sinh hoạt của các đoàn thể như: Chi hội phụ nữ, Chi đoàn…, kết hợp trong dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, các cuộc vận động lớn của ngành. Qua đó đã tiến hành triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật, các quy chế, quy định của ngành... đúng kế hoạch đã đề ra.
  Trong năm học, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Thành phố về giáo dục Đào tạo; những quy định của ngành, Điều lệ, Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Nghị định, Thông tư có liên quan đến tổ chức bộ máy của ngành Giáo dục và Đào tạo, có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản pháp luật mới về giáo dục; luật phòng chống tham nhũng; luật khiếu nại, tố cáo; luật thanh tra; luật công chức; luật viên chức; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luật giao thông; luật bảo vệ môi trường….
  Nhà trường đã triển khai xây dựng tủ sách Pháp luật trong nhà trường.
  *Tự đánh giá: Nhà trường đã triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác pháp chế theo đúng kế hoạch, đều các tháng trong năm học, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng và sử dụng đúng hình thức tuyên truyền phổ biến, phù hợp chủ trương, đường lối, quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành và phù hợp các phong trào, các cuộc vận động của ngành đề ra.
  III. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TẠI ĐƠN VỊ:
  - Nhà trường đã căn cứ vào các văn bản Quy phạm pháp luật của Thành phố và của UBND Huyện có liên quan để triển khai và hướng dẫn cụ thể đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật, các văn bản QPPL mới về giáo dục và đào tạo, các quy định pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
  - Tập trung tuyên truyền nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của đơn vị đã đề ra, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2017-2018 chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.
  - Đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tìm hiểu và thực hiện luật và các
   
  Gửi ý kiến