Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 20h:22' 08-10-2017
  Dung lượng: 102.5 KB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 113/QĐ-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích
  Xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ IV thông qua ngày 26/11/2003;
  Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai về kế hoạch triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 gồm các đ/c có tên sau:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban thường trực
  
  3
  Nguyễn Văn Lâm
  Trạm trưởng trạm y tế
  Phó ban
  
  4
  Lê Thị Giang
  NV Y tế
  Thành viên
  
  5
  Nguyễn Thị Thúy
  TT Khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  6
  Hoàng Thị Thi
  Tổ phó khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  7
  Phạm Thị Hương
  TT Tổ giáo dục
  Thành viên
  
  8
  Nguyễn Thị Hằng
  TT khu Quảng Minh
  Thành viên
  
  9
  Nguyễn Thị Giang
  TT Tổ nuôi dưỡng
  Thành viên
  
  10
  Nguyễn T Thu Trang
  Hội trưởng hội PH
  Thành viên
  
  Điều 2: Các thành viên trong BCĐ có nhiệm vụ XD kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến từng khu, lớp trong toàn trường.
  Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo nghiêm chỉnh thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu VP ./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nhữ Thị Thủy
  
  
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 114/PCNV-YTHĐ-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích
  Xây dựng trường học an toàn
  Năm học 2017 - 2018

  Căn cứ quyết định số 113/QĐ-MNMH ngày 01 tháng 9 năm 2017 của trường Mầm Non Mỹ Hưng về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường MN Mỹ Hưng;
  Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
  Nay Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 trường Mầm Non Mỹ Hưng phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
  1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban
  - Quản lý, chỉ đạo chung công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 của đơn vị.
  - Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
  2. Ông Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực
  - Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
  - Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
  - Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 của nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
  - Có trách nhiệm tham mưu cho nhân viên y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV, PH và học sinh về phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
  3. Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng trạm Y tế
   
  Gửi ý kiến