Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 06h:05' 15-10-2017
  Dung lượng: 53.5 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG 
  Số: 48/BC-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2017
  
  
  BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017  
  Thực hiện kế hoạch số 15/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Trường mầm non Mỹ Hưng, về công tác cải cách hành chính năm 2017;
  Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của nhà trường với nội dung sau:
  I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TUYÊN TRUYỀN:
  1. Về xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính:
  Sau khi nhận được công văn hướng dẫn về thực hiện công tác cải cách hành chính của Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đảm bảo đúng nguyên tắc về các thủ tục hành chính.
  2. Về báo cáo cải cách hành chính:
  Nhà trường đã tiến hành lập báo cáo về công tác CCHC theo quý, báo cáo tự đánh giá và xếp loại CCHC năm 2017.
  3. Về thông tin, tuyên truyền CCHC:
  Căn cứ vào kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2017, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về CCHC và phổ biến đến 100% CB,GV,NV. Đồng thời đăng tải kế hoạch thực hiện công tác CCHC lên website trường, giao trách nhiệm cho các đồng chí giáo viên của trường (giáo viên chủ nhiệm), triển khai đến cha mẹ học sinh về công tác CCHC.
  4. Công tác tự kiểm tra, giám sát công tác CCHC của đơn vị:
  Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, giám sát CCHC, xây dựng hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 và tiến hành kiểm tra giám sát theo chuyên đề (công tác văn thư lưu trữ, hồ sơ công tác nuôi dưỡng, công tác quản lí và sử dụng thiết bị dạy học, công tác tự kiểm tra công tác tài chính, kiểm tra hoạt động dạy và học).


  5. Giải pháp chỉ đạo, điều hành về CCHC:
  Trên cơ sở kế hoạch công tác CCHC, nhà trường đã đề ra 9 giải pháp để thực hiện tốt công tác CCHC năm 2017.
  II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
  1. Cải cách về thể chế:
  Nhà trường đã thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Quyết định hành chính;
  Đã thực hiện đủ các báo cáo theo chỉ đạo của cấp trên theo quy định, thực hiện đúng các thủ tục ban hành văn bản và quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định của Luật lưu trữ.
  Căn cứ Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để hiệu chỉnh văn bản trước khi ban hành.
  Quản lí công văn đi, đến bằng phần mềm excel.
  2. Cải cách thủ tục hành chính:
  Nhà trường đã xây dựng, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Quy chế năm học 2016 - 2017 có liên quan đến nội dung thực hiện cải cách hành chính.
  Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đối với nhân dân.
  Cập nhật kịp thời những văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng theo Điều lệ trường mầm non.
  Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo khi có vấn đề khó khăn.
  Tăng cường công tác tiếp dân để lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
  Phân công nhân viên phụ trách công tác văn thư tiếp nhận (đầu tiên) hồ sơ, ý kiến của nhân dân để trình lãnh đạo giải quyết.
  Niêm yết công khai thời gian, thủ tục, quy trình tiếp dân và số điện thoại của Hiệu trưởng ở bảng thông báo của nhà trường, đăng tải lên website, phổ biến trong phiên họp Ban đại diện phụ huynh toàn trường và toàn thể CMHS các lớp để CMHS, nhân dân thuận tiện liên hệ.
  Đơn giản hóa, cụ thể hóa thủ tục xin chuyển trường, giải quyết ngay để phụ huynh học sinh không phải đi nhiều lần.
  3. Về cải cách, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhà nước:
  Phát huy
   
  Gửi ý kiến