Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 06h:06' 15-10-2017
  Dung lượng: 32.0 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Số: 63/QĐ-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 8 năm 2017
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính
  Năm học 2017 - 2018
   
                           HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
   
  Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
  Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban dân dân huyện Thanh Oai, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2017 - 2018.
  Theo đề nghị của Hội đồng sư phạm nhà trường,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018 gồm các đồng chí có tên sau:
  STT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  2
  3
  4
  5
  Nhữ Thị Thủy
  Nguyễn Thị Mai
  Phạm Thị Hương
  Hoàng Thị Thi
  Nguyễn Thị Thúy(1981)
  Hiệu trưởng
  Phó Hiệu trưởng
  Tổ trưởng tổ MG
  Tổ phó tổ MG
  Tổ trưởng khu T Tâm
  Trưởng ban
  Phó ban
  Thành viên
  Thành viên
  Thành viên
  
  
              Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện cải cách hành chính năm học 2017 - 2018 theo quy định.
  Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.
              Điều 3. Các đồng chí có tên trong Ban chỉ đạo cải cách hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  -UBND Huyện, PGD&ĐT T.Oai (để b/c);
  - Lưu VP./.
  HIỆU TRƯỞNG
  
  
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Số: 64/KH-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 8 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2017 - 2018
           
  Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2017 - 2018.
  Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2017 - 2018 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
  1. Mục đích:
  - Thực hiện công tác cải cách hành chính của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2017-2018, là xây dựng công tác quản lí trường học đảm bảo, vững mạnh, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên có phẩm chất, năng lực và trình độ phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân, phụ huynh, học sinh; tạo môi trường cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục, phấn đấu xây dựng “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia”.
            - Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường.
  - Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực giáo dục.
  - Đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh.
  - Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC nhà trường.
  2. Yêu cầu:
  - Đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai CCHC;
  - Hiệu trưởng triển khai đầy đủ các nội dung về công tác CCHC và công tác kiểm soát TTHC theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Thanh Oai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.
  - Việc triển khai thực hiện công tác CCHC phải đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường.
  II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.
  1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
   
  Gửi ý kiến