Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập HĐ thanh lý, biên bản, thông báo thanh lý bồn chứa nước khu P.Mỹ 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:10' 29-10-2017
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Số: 73/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 8 năm 2017QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thanh lý, di chuyển tài sản, công cụ, dụng cụ, đồ dùng của các lớp tại các khu trong toàn trường
Đầu năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường đầu năm học 2017 - 2018;
Căn cứ đề nghị của bộ phận phụ trách cơ sở vật chất trường mầm non Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban thanh lý công cụ, di chuyển tài sản, công cụ, dụng cụ của các lớp tại các khu trong toàn trường gồm các ông (bà) có tên sau:
1- Bà: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2- Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban
3- Bà: Phạm Thị Hương - Giáo viên CM - Thành viên
4- Bà: Đào Thị Hằng - Kế toán - Thành viên
5- Bà: Nguyễn Thị Việt - NVPV, thủ quỹ - Thành viên
Điều 2. Ban thanh lý có nhiệm vụ kiểm tra, phân loại, định giá thanh lý các tài sản, công cụ, dụng cụ không còn giá trị sử dụng ở các khu cũ cho thanh lý và các tài sản công cụ, dụng cụ, đồ dùng ở các lớp vẫn còn sử dụng được để di chuyển về khu Trung Tâm.
Thời gian tiến hành kiểm tra trong 2 ngày từ 7h30 ngày 10/8/2017 đến 17h00 ngày 11/8/2017.
Điều 3. Các ông bà có tên tại điều 1, Thủ quỹ, Kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu: VT.


Nhữ Thị Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN THANH LÝ, DI CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, ĐỒ DÙNG CỦA CÁC LỚP TẠI CÁC KHU TRONG TOÀN TRƯỜNG

Vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 8 năm 2017, tại trường Mầm non Mỹ Hưng tổ chức hội nghị kiểm kê, định giá và thanh lý các loại công cụ, dụng cụ không còn giá trị sử dụng tại các khu cũ và di chuyển các loại tài sản, dụng cụ, đồ dùng vẫn còn giá trị sử dụng của các khu, lớp cũ về khu Trung Tâm.
Thành phần:
1- Bà: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2- Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban
3- Bà: Nguyễn Thị Việt - NVPV, Thủ quỹ - Thành viên
4- Bà: Đào Thị Hằng - Kế toán - Thành viên
5- Bà: Phạm Thị Hương - Giáo viên CM - Thành viên
II. Nội dung
Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản trong 2 ngày 10 và 11/8/2017 đầu năm học 2017 - 2018, Ban thanh lý, di chuyển tài sản của trường đã kiểm tra toàn bộ các tài sản, công cụ, dụng cụ của các lớp ở tất cả khu-lớp trong toàn trường, nhận thấy tài sản của khu Phượng Mỹ như bình chứa nước 500 lít do bị rơi đập từ trên cao xuống vài lần nên đã bị méo mó và biến dạng không còn giá trị sử dụng nữa sẽ cho thanh lý. Đồng thời còn các loại tài sản, đồ dùng, dụng cụ, thiết bị đã cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng như: Mái tôn sẽ cho tháo dỡ và di chuyển về khu Trung Tâm để làm thêm nhà xe cho CB,GV,NV và làm mái đằng sau khu nhà bếp. Còn một số bồn rửa tay, bồn vệ sinh chưa hỏng của hai khu Phượng Mỹ, Thạch Nham, sẽ cho di chuyển về khu Quảng Minh để bổ sung vào các nhà vệ sinh cho 4 phòng học. Ngoài ra còn tất cả bàn ghế, giá đồ chơi và các đồ dùng, dụng cụ học tập, đồ chơi của các lớp vẫn còn giá trị sử dụng... sẽ chỉ đạo cho giáo viên, nhân viên phối hợp với các bậc phụ huynh của các lớp di chuyển về khu mới Trung Tâm để sử dụng cho các cháu trong năm học 2017-2018.
Hội nghị đã họp bàn và đi đến thống nhất tạm thời mới cho thanh lý 1 chiếc bồn chứa nước 500 lít không còn giá trị sử dụng tại khu Phượng Mỹ theo giá bán sắt vụn, cụ thể như
 
Gửi ý kiến