Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu số 1b- bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc SK ban đầu từ T8 -T12/2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:15' 31-10-2017
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 01b/BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THANH OAI

BẢNG ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU
Tháng ….. Quý ….. Năm 2017

Đơn vị: Trường Mầm non Mỹ Hưng
Mã đơn vị: HY0099Y
Số tài khoản: 3713
Mở tại: Kho bạc Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.


STT

Chỉ Tiêu
Số liệu đơn vị
đề nghị
Số liệu cơ quan BHXH duyệt

Ghi chú
Trong kỳ
Lũy kế


A
B
1
2
3
4

1
Tổng số người tham gia BHYT

2
Tổng số phải thu BHYT phát sinh trong kỳ

3
Tổng số tiền BHYT đã nộp trong kỳ

4
Tổng số kinh phí CSSKBĐ được trích kỳ này


Ngày …… tháng ….. năm 2017
CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày …… tháng ….. năm 2017
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KINH PHÍ

Bộ phận thu
(Ký, họ tên)
Bộ phận kế toán
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán
(Ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)


 
Gửi ý kiến