Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 06h:19' 31-10-2017
  Dung lượng: 53.0 KB
  Số lượt tải: 38
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN THANH OAI
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  
  
  Số: /QĐ-GD&ĐT
  Thanh Oai, ngày tháng 11 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Kiện toàn Hội đồng trường Trường Mầm non Mỹ Hưng

  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Liên Bộ GD&ĐT - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;
  Căn cứ Tờ trình số 77/TT-MNMH ngày 28/08/2017 của Trường Mầm non Mỹ Hưng.
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1: Kiện toàn Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng nhiệm kì 2016 - 2020 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo;
  Điều 2: Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng có trách nhiệm hoạt động đúng theo Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Điều 3: Tổ Giáo dục Trung học, Tổ Hành chính - Tổng hợp Phòng GD&ĐT, Trường Mầm non Mỹ Hưng và các ông(bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lưu VP/GD.
  TRƯỞNG PHÒNG
  
  
  
  
  
  Đoàn Việt Dũng
  
  


  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  NHIỆM KÌ 2016 - 2020
  (Kèm theo Quyết định số /QĐ-GD&ĐT ngày /11/2017
  của Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Oai)


  * Chủ tịch:
  - Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng;
  * Phó Chủ tịch:
  1. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - CT Công đoàn;
  2. Bà Phạm Thị Hương - Giáo viên phụ trách chuyên môn.
  * Ủy viên:
  1. Bà Hoàng Thị Thi - P.Chủ tịch Công đoàn TT tổ MG;
  2. Bà Ngô Thị Nga - Tổ Phó Tổ Mẫu giáo;
  3. Bà Trịnh Thị Thu Hương - Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ;
  4. Bà Nguyễn Thị Giang - Tổ trưởng Tổ Nuôi dưỡng;
  5. Bà Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn;
  7. Bà Đào Thị Hằng - Tổ trưởng Tổ Văn phòng;
  7. Bà Kiều Thị Hằng - Thư kí Hội đồng, Thư kí./.

  (Danh sách gồm 10 người)

   
  Gửi ý kiến