Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 06h:25' 31-10-2017
  Dung lượng: 72.0 KB
  Số lượt tải: 83
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Số: /QĐ-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 10 năm 2017
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
  Năm học 2017 - 2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  - Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;
  - Thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018;
  - Thực hiện kế hoạch số /KH-MNMH ngày /09/2017 về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018 gồm các đồng chí có tên sau:
  STT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Nhữ Thị Thủy
  Nguyễn Thị Mai
  Phạm Thị Hương
  Hoàng Thị Thi
  Nguyễn Thị Thúy(1981)
  Trịnh Thị Thu Hương
  Ngô Thị Nga
  Nguyễn Thị Giang
  Nguyễn Thị Việt
  Hiệu trưởng
  Phó Hiệu trưởng
  Tổ trưởng tổ MG
  Tổ phó tổ MG
  Tổ trưởng khu T Tâm
  Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
  Tổ phó tổ MG
  TT Tổ Nuôi dưỡng
  TT Tổ Văn phòng
  Chủ tịch
  P. Chủ tịch
  Thư ký
  Ủy viên
  Ủy viên
  Ủy viên
  Ủy viên
  Ủy viên
  Ủy viên
  
  


  Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức các phong trào thi đua, theo dõi, đánh giá, tổ chức bình xét thi đua theo quy định về công tác thi đua khen thưởng.
  Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu: VP./.
  HIỆU TRƯỞNG  Nhữ Thị Thủy
  
  

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: /KH-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 10 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2017 - 2018

  Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng;
  Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;
  Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018;
  Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  1. Mục đích:
  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động lớn của ngành " Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch", " Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", các phong trào thi đua" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", " Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu xã hội năm 2017 - 2018 và kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 của Huyện Thanh Oai về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của nhà trường đã đề ra.
  Nâng cao
   
  Gửi ý kiến