Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu số 3-Đang ký thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:27' 31-10-2017
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 02
TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN THANH OAI NĂM HỌC 2011-2012

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÍ THI ĐUA - NĂM HỌC 2017 - 2018

STT Họ và Tên "Năm
sinh" "Nam/
nữ" Chức vụ "Trình độ
chuyên môn" "Bộ môn
giảng dạy" Đăng ký Danh hiệu thi đua
CSTĐ cấp TP Chiến sĩ thi đua cơ sở "Lao động
tiên
tiến" "Giáo viên
giỏi" "Tên đề tài
"
1 Nhữ Thị Thủy 1971 Nữ HT ĐHSP 1 "Một số biện pháp xây dựng trường mầm non Mỹ Hưng
huyện Thanhn Oai đạt chuẩn Quốc Gia"
2 Nguyễn Thị Mai 1982 Nữ PHT ĐHSP 1 " Một sô biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng
giáo dục Thể chất ở trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2017-2018"
3 Hoàng Thị Thi 1985 Nữ Tổ phó CM ĐHSP 1 "Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi lớp A1 trường MN
Mỹ Hưng hứng thú tham gia hoạt động Góc"
4 Nguyễn Thị Thúy 1985 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi có ý thức bảo vệ
môi trường"
5 Lê Thị Mai Hương 1980 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú với hoạt động làm
quen với Toán"
6 Lê Thị Thúy Bình 1973 Nữ GV ĐHSP 1 Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuoir có kỹ năng Tạo hình
7 Nguyễn Thị Hường 1973 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua hoạt động làm quen Văn học thể loại truyện kể.
8 Đào Thị Trang 1990 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp giúp trẻ 3 -4 tuổi sớm thích nghi với trường
mầm non"
9 Nguyễn Thị Trang 1990 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi học tốt hoạt
động làm quen văn học thể loại truyện kể"
10 Phạm Thị Hương 1980 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên
môn"
11 Lê Thị Tuyết 1980 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp rèn kỹ năng về sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016-2017
12 Kiều Thị Hằng 1982 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi kỹ năng sống
13 Nguyễn Thị Tố Hương 1972 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp tạo môi trường học tập cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường Mầm non.
14 Hoàng Thị Thúy 1990 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng học tốt hoạt động Âm nhạc
15 Nguyễn Thị Nhung 1983 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi lớp B2 trường Mầm non Mỹ Hưng làm quen với tác phẩm Văn học.
16 Nguyễn Thị Thu Hồng 1968 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi
lớp D1 trường Mầm non Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen văn học"
17 Lưu Thị Hương 1980 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi lớp D1 trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016-2017.
18 Nguyễn Thị Hằng 1988 Nữ GV CĐSP 1 "Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ đạo cho trẻ
Mẫu giáo 5-6 tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng khi tham gia hoạt động ngoài trời"
19 Tạ Thị Dương 1990 Nữ GV TCSP 1 "Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông
qua hoạt động Tạo Hình"
20 Nguyễn Thị Thúy 1981 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động Tạo Hình
21 Nguyễn Thị Hảo 1990 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trường mầm non
Mỹ Hưng hứng thú với hoạt động Tạo Hình"
22 Nguyễn Thị Thơm 1990 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng tham gia hoạt động Âm nhạc.
23 Nguyễn Thị Sáng 1991 Nữ GV TCSP 1 "Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng
nâng cao khả năng cảm thụ Âm nhạc"
24 Trịnh Thị Thu Hương 1981 Nữ GV CĐSP 1 "Một số biện pháp giúp trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi phát triển
ngô ngữ thông qua hoạt động truyện kể"
25 Nguyễn Thị Tuân 1967 Nữ GV TCSP 1 "Một số kinh nghiệm giúp trẻ 24-36 tháng tuổi lớp D2 trường
Mầm non Mỹ Hưng hứng thú với hoạt động Tạo hình "
26 Nguyễn Thị Hoa 1990 Nữ GV TCSP 1 "Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 4-5 tuổi
trường mầm non Mỹ Hưng"
27 Trịnh Thị Hương Giang 1987 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi
trường mầm non Mỹ Hưng"
28 Phạm Thị Như Ngọc 1990 Nữ GV ĐHSP 1 Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 4-5 lớp B4 trường Mầm non Mỹ Hưng tuổi học tốt hoạt động tạo hình năm học 2016-2017
29 Nguyễn Thị Phương 1987 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp phát triển khả năng sáng tạo của trẻ thông
qua việc sử dụng nguyên vật liệu mở"
30 Ngô Thị Nga 1985 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi trường mầm non
Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen chữ cái."
31 Phạm Thị Duyên 1987 Nữ GV ĐHSP 1 "Một số biện pháp giáo dục luật lệ giao thông cho trẻ mẫu giáo
5-6 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng."
32 Đào Thị Hường 1985 Nữ GV CĐSP 1 Một số biện pháp trẻ mẫu giáo5-6 t
 
Gửi ý kiến