Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo triển khai thực hiện "ngày pháp luật" năm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 21h:41' 15-11-2017
  Dung lượng: 22.1 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THANH OAI
  TRƯỜNGMN MỸ HƯNG

  Số: 174/BC-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 11 năm 2017
  
  BÁO CÁO
  Triển khai thực hiện
  “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017

  Thực hiện Công văn số 424/PGD&ĐT ngày 13/9/2017 của Phòng GD&ĐT về tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017; trường Mầm non Mỹ Hưng báo cáo thực hiện tổ chức “Ngày pháp luật” như sau:
  1. Nội dung tuyên truyền:
  - Tuyên truyền về pháp luật trong nhà trường đảm bảo tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn ngành, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
  - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và trong đời sống xã hội. Đặc biệt chú ý việc tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan đến toàn thể CB,GV,NV và các cháu học sinh trong nhà trường; đảm bảo Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị-pháp lý của Thủ đô gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 05 năm (2016 - 2020);
  - Phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên về Hiến pháp sửa đổi năm 2013; (lưu ý quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân); Luật Công chức, viên chức; Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Bộ luật dân sự sửa đổi, Bộ luật hình sự sửa đổi, các Luật sửa đổi ban hành năm 2016; Luật Giáo dục và luật sửa đổi một số điều của luật giáo dục; Luật an toàn giao thông, Luật biển, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; Luật Thanh niên...; `Các văn bản về nhà trường như Điều lệ, Quy chế liên quan đến giáo viên, học sinh.
  2. Hình thức:
  Nhà trường đã tổ chức triển khai tổ chức “Ngày pháp luật” dưới các hình thức sau:
  - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật bằng cách: Sử dụng loa truyền thanh cơ sở; ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, tổ chức tọa đàm, hội thảo về xây dựng, thực thi pháp luật; chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; vinh danh, biểu dương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.
  - Treo băng rôn, áp phích khẩu hiệu từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017. Trong đó, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ 03/11 đến 12/11/2017.
  - Nhà trường đã thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền:
  - "Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam";
  - "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành,bảo vệ Hiến pháp và Pháp luật";
  - "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống những nhiễu, tiêu cực";
  - Tuyên truyền qua trang Web của đơn vị.
  3. Đối tượng: Là cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường.
  4. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017. Trong đó, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ 03/11 đến 12/11/2017.
  5. Kết quả:
  Qua phổ biến, tuyên truyền “Ngày pháp luật” tại đơn vị trường MN Mỹ Hưng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức “Ngày Pháp luật” trong năm học 2017 - 2018:
  - 100% CB,GV,NV tích cực tham gia tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích “Ngày Pháp luật”.
  - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  ký cam kết không vi phạm và thực hiện đúng Pháp luật trong năm học, thực hiện tốt nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường. Phấn đấu trong năm học 2017 - 2018, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, an ninh học đường được giữ vững.
  - Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, GV,NV, phụ huynh học sinh về quyền trẻ em để phụ huynh có kiến thức trong việc
   
  Gửi ý kiến