Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông báo KQ xếp loại CB,CC,VC tháng 12/2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:13' 21-12-2018
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số C3
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ

Tháng 12 năm 2018
TT
Họ và tên
Chức vụ
Tự đánh giá
Thủ trưởng đơn vị đánh giá
Lý do thay đổi mức xếp loại
(nếu có)
I
 Lãnh đạo đơn vị

1
Nhữ Thị Thủy
 Hiệu trưởng
HTXSNV2
 Nguyễn Thị Mai
P.Hiệu trưởng 
HTTNV
HTTNV
Có tinh thần trách nhiệm trong công tác

3
Đào Thị Thúy
P. Hiệu trưởng
HTTNV
HTTNV


II
 Công chức, viên chức1
Phạm Thị Hương
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV
Có tinh thần trách nhiệm trong công tác

2
Nguyễn Thị Thúy (1981)
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


3
Kiều Thị Hằng
 Giáo viên 
HTTNV
 HTTNV


4
Hoàng Thị Thi
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


5
Nguyễn Thị Hường (1973)
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


6
Ngô Thị Nga
 Giáo viên 
HTTNV
HTXSNV
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sang tạo trong công tác giáo dục và XDMT học tập cho trẻ.

7
Phạm Thị Duyên
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


8
Nguyễn Thị Tố Hương
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


9
Hoàng Thùy Hương
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


10
Lê Thị Tuyết
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


11
Lê Thị Mai Hương
 Giáo viên 
HTTNV
HTNV
Nghỉ thai sản

12
Lê Thị Thúy Bình
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


13
Nguyễn Thị Hằng
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


14
Lưu Thị Hương
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


15
Phạm Thị Như Ngọc
 Giáo viên 
HTTNV
HTXSNV
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sang tạo trong công tác giáo dục và XDMT học tập cho trẻ.

16
Đào Thị Trang
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


17
Nguyễn Thị Tuân
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


18
Nguyễn Thị Thu Hồng
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


19
Trịnh Thị Thu Hương
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


20
Tạ Thị Thanh Dung
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


21
Nguyễn Thị Sáng
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


22
Nguyễn Thị Phương
Giáo viên 
HTTNV
HTNV
Nghỉ thai sản

23
Nguyễn Thị Thơm
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


24
Lê Thị Tâm
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


25
Đào Thị Hường
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


26
Nguyễn Thị Anh
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV
Có tinh thần trách nhiệm trong công tác

27
Nguyễn Thị Thanh
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


28
Nguyễn Thị Đức
Giáo viên 
HTTNV
HTNV
Nghỉ thai sản

29
Tạ Thị Dương
 Giáo viên 
HTTNV
HTXSNV
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sang tạo trong công tác giáo dục và XDMT học tập cho trẻ.

30
Hoàng Thị Thúy
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


31
Nguyễn Thị Bích Huệ
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


32
Lê Thị Thanh Yên
 Giáo viên 
HTTNV
HTXSNV
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sang tạo trong công tác giáo dục và XDMT học tập cho trẻ.

33
Lê Thị Bình
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


34
Hoàng Thị Hòa
 Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


35
Nguyễn Thị Thạch Anh
Giáo viên 
HTTNV
HTTNV


36
Nguyễn Thị Hoa
 Giáo viên 
HTTNV
HTNV
Nghỉ thai sản

37
Đào Thị Hằng
 Nhân viên KT
HTTNV
HTTNV
Trong công tác còn chưa chủ động thực hiện công việc được giao,

38
Lê Thị Giang
Nhân viên YT
HTTNV
HTTNV
Trong công tác còn chưa chủ động thực hiện công việc được giao, làm việc chưa khoa học

III
 
Gửi ý kiến