Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:58' 24-08-2018
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 49/TB-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 6 năm 2018


THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẺ VÀO TRƯỜNG MẦM NON
NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 - 2019 trên địa bàn Thanh Oai, kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND Huyện Thanh Oai; Kế hoạch tuyển sinh số 40/KH-MNMH ngày 16 tháng 5 năm 2018 của trường Mầm non Mỹ Hưng về kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường Mầm non năm học 2018 - 2019;
Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Mỹ Hưng thông báo kế hoạch tuyển sinh trực tiếp trẻ vào trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Trẻ sinh năm 2013; 2014; 2015;2016.
2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Tổng số trẻ là: 187 cháu. Cụ thể như sau:
- Trẻ sinh năm 2013 (5 tuổi): 15 cháu - Trẻ sinh năm 2014 (4 tuổi): 43 cháu.
- Trẻ sinh năm 2015 (3 tuổi): 54 cháu - Trẻ sinh năm 2016 (Nhà trẻ): 75 cháu.
3. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH:
- Trẻ sinh năm 2013; 2014; 2015; 2016 thôn Thiên Đông, Phượng Mỹ, Thạch Nham, Đan Thầm và trẻ sinh năm 2013 thôn Quảng Minh học tại khu Trung Tâm.
- Trẻ sinh năm 2014; 2015; 2016 thôn Quảng Minh, học tại Khu Quảng Minh.
4. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
- Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 04/7/2018 đến hết ngày 06/7/2018.
- Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018 nhận hồ sơ đăng ký học của trẻ
* Lưu ý: Nhà trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp của các cháu trong độ tuổi tuyển sinh trong toàn xã tại văn phòng nhà trường (Khu Trung Tâm) từ 7h ngày 13/7/2018, kết thúc tuyển sinh vào hồi 17h ngày 18/7/2018.
- Người nhận hồ sơ: Đ/c Đào Thị Hằng, Hoàng Thị Thi.
5. HỒ SƠ TUYỂN SINH: Gồm các loại giấy tờ sau:
a. Đơn xin học (Theo mẫu);
b. Bản sao giấy khai sinh (Có dấu đỏ);
c. Bản phô tô sổ hộ khẩu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Huyện, giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an Xã.
d. Bản phô tô chứng minh nhân dân của Bố và mẹ học sinh.
Khi đi đăng ký tuyển sinh, yêu cầu phụ huynh cần mang theo bản chính giấy khai sinh và sổ hộ khẩu để đối chiếu.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2018 - 2019. Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Mỹ Hưng thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh sắp xếp thời gian, đến tại điểm tuyển sinh đã quy định để đăng ký cho con em mình đúng thời gian quy định./.
T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến