Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

tieu hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Danh Thành
Ngày gửi: 03h:14' 29-08-2018
Dung lượng: 199.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
13
Luyện tập chung
(tr. 61)
Biết:
- Thực hiện phép cộng, trừ, nhân các số thập phân.
- Nhân một số thập phân với một tổng hai số thập phân.
Bài 1,
Bài 2,
Bài 4(a).


Luyện tập chung
(tr. 62)
Biết:
- thực hiện phép cộng, trừ, nhân các số thập phân.
- Vận dụng tính chất nhân một số thập phân với một tổng, một hiệu hai số thập phân trong thực hành tính.
Bài 1,
Bài 2,
Bài 3(b),
Bài 4.


Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
(tr. 63)
- Biết thực hiên phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên, biết vận dụng trong thực hành tính.
Bài 1,
Bài 2,


Luyện tập
(tr. 64)
Biết chia một số thập phân cho số tự nhiên.
Bài 1,
Bài 3,


Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
(tr. 64)
Biết chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... và vận dụng để giải bài toán có lời văn.
Bài 1,
Bài 2(a,b),
Bài 3,

14
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (tr. 67)
Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tim được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.
Bài 1(a),
Bài 2,


Luyện tập
(tr. 68)
Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.
Bài 1,
Bài 3,
Bài 4.


Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
(tr. 69)
Biết:
- Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
- Vận dụng giải toán giải toán có lời văn.
Bài 1,
Bài 3,


Luyện tập
(tr. 70)
Biết:
- Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
- Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn.
Bài 1,
Bài 2,
Bài 3,


Chia một số thập phân cho một số thập phân (tr. 71)
Biết chia một số thập phân cho một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.
Bài 1(a,b,c),
Bài 2,

15
Luyện tập
(tr. 72)
Biết:
- Chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn.
Bài 1(a,b,c),
Bài 2(a),
Bài 3,


Luyện tập chung 72)
Biết:
- Thực hiện các phép tính với số thập phân
- So sánh các số thập phân.
- Vận dụng để tìm x.
Bài 1(a,b,c),
Bài 2(cột 1),
Bài 4(a,c).


Luyện tập chung
(tr. 73)
Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và vận dụng để tính giá trị của biểu thức, giải toán có lời văn.
Bài 1(a,b,c),
Bài 2(a),
Bài 3,


Tỉ số phần trăm
(tr. 73)
- Bước đầu nhận biết về tỉ số phần trăm.
- Biết viết một số phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.
Bài 1,
Bài 2,


Giải toán về tỉ số phần trăm
(tr. 75)
- Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
- Giải được các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số
Bài 1,
Bài 2(a,b),
Bài 3,

16
Luyện tập
(tr. 76)
Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán.
Bài 1,
Bài 2,


Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
(tr. 76)
- Biết tìm một số phần trăm của một số.
- Vận dụng được để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.
Bài 1,
Bài 2,


Luyện tập
(tr. 77)
- Biết tìm tỉ số phần trăm của một số và vận dụng trong giải toán.
Bài 1(a,b),
 
Gửi ý kiến