Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình về việc cho phép tổ chức cho CB,GV,NV đi tham quan, học tập tại Sa Pa, Lạng Sơn, năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:01' 14-10-2018
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 1 người (Phùng Thị Canh)
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 184/TTr-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 10 năm 2018


TỜ TRÌNH
Về việc cho phép trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức cho CB,GV,NV đi tham quan, học tập tại Sa Pa - Lạng Sơn

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-CĐ-MNMH ngày 12/10/2018 về Kế hoạch tổ chức cho CB,GV,NV đi tham quan, học tập tại Sa Pa - Lạng Sơn năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của BCHCĐ trường Mầm non Mỹ Hưng;
Để đáp ứng nguyện vọng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà trường mong muốn được tổ chức cho CB,GV,NV trong trường đi tham quan học tập, để tìm hiểu thêm về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước. Đồng thời tạo điều kiện để động viên, chăm lo đến tinh thần, sức khỏe và đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học 2018 - 2019;
Sau khi bàn bạc thống nhất giữa Ban giám hiệu nhà trường với Ban chấp hành Công đoàn trường. Trường Mầm non Mỹ Hưng kính trình Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Ủy ban nân dân xã Mỹ Hưng cho phép nhà trường tổ chức đợt tham quan, học tập cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
1. Thời gian: 02 ngày (Từ ngày 3h ngày 20/10/2018 đến 18h ngày 21/10/2018 (Tức thứ bẩy và chủ nhật).
2. Địa điểm: Sa Pa - Thành phố Lạng Sơn.
3. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
4. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi tiêu của nhà trường, Công đoàn và nguồn kinh phí tự đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường (Quỹ du lịch).
Trường Mầm non Mỹ Hưng kính trình Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng xem xét, tạo điều kiện giải quyết và chấp thuận cho nhà trường được tổ chức cho CB,GV,NV đi tham quan, học tập tại Sa Pa – Thành phố Lạng Sơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);;
- UBND xã Mỹ Hưng (để b/c);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến