Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:32' 05-01-2018
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 1532
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 189/TTr-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 12 năm 2017


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng
cho trường mầm non Mỹ Hưng

Kính gửi: Ban thường trực Huyện ủy Huyện Thanh Oai;
Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai;
Ban tổ chức huyện ủy Huyện Thanh Oai
Phòng Nội vụ Huyện Thanh Oai;
Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai.
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương ở các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ vào biên bản họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu trường mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ cấu cán bộ quản lý của nhà trường trong năm học 2017 - 2018.
Để duy trì công tác cán bộ quản lý của trường mầm non Mỹ Hưng được đảm bảo, Ban chi ủy, Ban giám hiệu trường MN Mỹ Hưng xin trình ý kiến đề nghị sau:
Hiện tại đồng chí Nhữ Thị Thủy - Chức danh: là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
Sinh ngày: 17/01/1971
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Quê quán: Đại Định, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.
Ngày tháng bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng lần đầu: 01/01/2013
Tóm tắt quá trình công tác:
Từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2012 là Phó Hiệu trưởng trường MN Mỹ Hưng.
Từ tháng 1/2013 đến tháng 1/2018 là Hiệu trưởng trường MN Mỹ Hưng.
Trong thời gian giữ các chức vụ Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng của trường MN Mỹ Hưng đến nay, đồng chí Nhữ Thị Thủy luôn có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường để xây dựng cơ sở vật chất và đưa phong trào và chất lượng của nhà trường đi lên. Trong công việc luôn đi đầu, gương mẫu, chấp hành tốt các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định của nhà trường, của ngành và cấp trên giao cho, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong trường tín nhiệm.
Căn cứ vào quá trình làm việc, phấn đấu và kết quả đánh giá CB,CC,VC hàng năm của đồng chí Nhữ Thị Thủy. Ban chi ủy, Ban giám hiệu trường mầm non Mỹ Hưng xét thấy đồng chí Nhữ Thị Thủy đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đề nghị cấp trên xét và làm quy trình bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng cho đồng chí Nhữ Thị Thủy để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường.
Vậy Ban chi ủy, Ban giám hiệu trường Mầm non Mỹ Hưng có ý kiến đề xuất, kính đề nghị lãnh đạo Ban thường trực Huyện ủy, UBND Huyện, phòng Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai xem xét, tạo điều kiện và làm quy trình bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng cho đồng chí Nhữ Thị Thủy tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng của trường mầm non Mỹ Hưng, để lãnh đạo nhà trường nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đáp ứng nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh trên địa bàn xã Mỹ Hưng trong năm học 2017 - 2018./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
-UBND Huyện Thanh Oai;
- Phòng Tổ chức Huyện Ủy;
- Phòng Nội vụ Thanh Oai; (để b/c).
-PGD&ĐT Huyện Thanh Oai;
- Lưu VT./.
T/M BCU-BGH NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 162/TTr-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
 
Gửi ý kiến