Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tổng hợp KQ xếp loại CB,CC,VC tháng 12/2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:12' 21-12-2018
Dung lượng: 130.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số C2
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcDANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ
Tháng 12 năm 2018

STT
Họ và tên
 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng

Cá nhân
tự xếp loại
Đề xuất mức xếp loại

HT xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ

I
Lãnh đạo

1
Nhữ Thị Thủy
Năng động, mạnh dạn, có tinh thần trách nhiệm.
HTXSNV

2
Nguyễn Thị Mai
Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.
HTTNV

x3
Đào Thị Thúy

HTTNV

xII
Công chức, viên chức

1
Phạm Thị Hương
Mạnh dạn, linh hoạt trong công tác.
HTTNV

x2
Nguyễn Thị Thúy (1981)

HTTNV

x3
Kiều Thị Hằng

HTTNV

4
Hoàng Thị Thi

HTTNV

x5
Nguyễn Thị Hường (1973)

HTTNV

x6
Ngô Thị Nga
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sang tạo trong công tác giáo dục và XDMT học tập cho trẻ
HTTNV
x
7
Phạm Thị Duyên

HTTNV

x8
Nguyễn Thị Tố Hương
Có ý thức, tinh thần trách nhiệm với công việc.
HTTNV

x9
Hoàng Thùy Hương

HTTNV

x10
Lê Thị Tuyết

HTTNV

x11
Lê Thị Mai Hương

HTNV


x


12
Lê Thị Thúy Bình

HTTNV

x13
Nguyễn Thị Hằng

HTTNV

x14
Lưu Thị Hương
Chưa tích cực học hỏi, tác phong làm việc chưa khoa học.
HTTNV

x15
Phạm Thị Như Ngọc
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sang tạo trong công tác giáo dục và XDMT học tập cho trẻ.
HTTNV
x
16
Đào Thị Trang

HTTNV

x17
Nguyễn Thị Tuân
Còn hạn chế trong việc sử dụng CNTT
HTTNV

x18
Nguyễn Thị Thu Hồng
Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sử dụng CNTT hạn chế.
HTTNV

x19
Trịnh Thị Thu Hương

HTTNV

x20
Tạ Thị Thanh Dung

HTTNV

x21
Nguyễn Thị Sáng

HTTNV

x22
Nguyễn Thị Phương
Nghỉ thai sản
HTNV


x


23
Nguyễn Thị Thơm (GV)

HTTNV

x24
Lê Thị Tâm

HTTNV

x25
Đào Thị Hường

HTTNV

x26
Nguyễn Thị Anh

HTTNV

x27
Nguyễn Thị Thanh

HTTNV

x28
Nguyễn Thị Đức
Nghỉ thai sản
HTTNV


x


29
Tạ Thị Dương
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sang tạo trong công tác XDMT học tập cho trẻ
HTTNV

x
30
Hoàng Thị Thúy

HTTNV

x31
Nguyễn Thị Bích Huệ

HTTNV

x32
Lê Thị Thanh Yên
Năng động, nhiệt tình trong hoạt động chuyên môn
HTTNV
x
33
Lê Thị Bình

HTTNV

x34
Hoàng Thị Hòa

HTTNV

x35
Nguyễn Thị Thạch Anh

HTTNV

x36
Nguyễn Thị Hoa
Nghỉ thai sảnx


37
Đào Thị Hằng
Trong công tác còn chưa chủ động thực hiện công việc được giao,
HTTNV

x38
Lê Thị Giang
Trong công tác còn chưa chủ động thực hiện công việc được giao, làm việc chưa khoa học
HTTNV

xIII
Lao động hợp đồng 
Gửi ý kiến