Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Hoàng Thùy Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 9346 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mầm non Mỹ Hưng
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 15 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trung Tín
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 11 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Văn Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 0 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 86 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tạ Minh Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thơm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 15 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 6243 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 1100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tạ Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 38 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nhữ Thị Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 1380 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trịnh Thị Hương Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 1374 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nhung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 29 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nhung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 327 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đào Thị Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 296 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lưu Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tạ Thị Thanh Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 62 (xem chi tiết)